nostryfikacja dyplomu lekarza w Polsce

Czym jest nostryfikacja dyplomu lekarza w Polsce?

NOSTRYFIKACJA – procedura uznania dokumentów potwierdzających wyższe i podyplomowe wykształcenie przez inne państwo, czyli zgoda odpowiednich organów państwowej władzy na potwierdzenie ważności posiadanego dyplomu na terytorium ich państwa.

Nostryfikacja – dla kogo?

Nostryfikacja dyplomu lekarza w Polsce jest pojęciem dość często omawianym przez wszystkich lekarzy, którzy chociaż raz myśleli o pracy jako lekarz w Europie. Należy podkreślić na wstępie, że ten etap w drodze do zatrudnienia ma inny przebieg i wymaga rożnego nakładu pracy w zależności od kraju europejskiego.

Ogólne zasady nostryfikacji dyplomów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, ale każda uczelnia ma prawo do dodatkowych wymagań. Zwykle wykaz dokumentów niezbędnych do nostryfikacji może być różny w zależności od uczelni, tak samo jak i koszt procedury.

Proces potwierdzenia dyplomu medycyny w Polsce jest poważną procedurą, która kończy się wraz z etapem przygotowania i zdania egzaminów pod kątem niezgodności tematów (różnica programowa).

Koszt egzaminu lekarskiego wynosi około 600-1000 euro w zależności od uczelni. Pieniądze niezależnie od rezultatu egzaminu nie są zwracane. W przypadku niezaliczenia egzaminu należy zapłacić za kolejną próbę.

Egzamin nostryfikacyjny – Format

W zależności od uczelni egzamin nostryfikacyjny może być ustny lub pisemny w formie testu.

Przykładowo egzamin ustny wygląda następująco: do szpitala przyjeżdża zagraniczny lekarz, w którym czeka na niego 5-6 polskich profesorów – każdy odpowiada za określony obszar medycyny:

  • chirurgia,
  • terapia,
  • pediatria,
  • położnictwo – ginekologia,
  • intensywna terapia,
  • ratownictwo medyczne,
  • etyka

 

Jak przebiega egzamin nostryfikacyjny?

Egzaminowany lekarz ustnie odpowiada na pytania zadane przez każdego profesora. Lekarze zadają kilka pytań po kolei. Wszystko odbywa się w jeżyku polskim. Nie dziwi fakt, że przeważająca większość lekarzy z obszaru byłego ZSRR, którzy samodzielnie przechodzą procedurę nostryfikacji, zdają egzamin podczas drugiej lub trzeciej próby.

Test nostryfikacyjny w formie testowej odbywa się w następującym formacie: Kandydaci otrzymują zadania testowe (na przykład 150 pytań, prawidłowa odpowiedź jest tylko 1), a także arkusz testowy do którego wpisują odpowiedzi na pytania. Czas trwania egzaminu wynosi 3 godziny.  Aby pomyślnie zdać egzamin, egzaminowany musi prawidłowo odpowiedzieć na 56% pytań.

Ważne jest to, aby zrozumieć, że sama nostryfikacja i zdanie egzaminów nie uprawnia do pracy jako lekarz! Nostryfikacja dyplomu lekarskiego jest tylko jednym z kroków na drodze do znalezienia pracy. Lekarz może być zatrudniony tylko wtedy, gdy jego/jej dyplom lekarski zostanie pomyślnie nostryfikowany, polski egzamin medyczny zaliczony, a także gdy on//ona odbędzie 12-miesięczny staż w polskim szpitalu i zaliczy końcowy egzamin LEK.

Pełna lista uniwersytetów medycznych w Polsce, w których można przejść nostryfikację, jak również sprawdzić jej wymogi, można znaleźć pod tym adresem.

Po pomyślnej nostryfikacji dyplomu konieczne jest także zdanie egzaminu z języka polskiego, w którym sprawdzana będzie biegłość w zakresie terminologii medycznej na poziomie niezbędnym do pracy lekarskiej. W zasadzie umiejętność przygotowania się do nostryfikacji dyplomu świadczy już o pewnym stopniu biegłości w polskim słownictwie medycznym, więc ten egzamin powinien również być zaliczony pomyślnie.

Jak przejść egzamin w języku polskim można przeczytać tutaj.

Brak komentarzy

Opublikuj komentarz